Prosím, poskytnite správnu adresu alebo názov miesta

Nie je vybrané trvanie!

Prosím, poskytnite správnu adresu alebo názov miesta

Dátum je neplatný!

Príliš skoro

Rezervácia je dostupná minimálne 6 hodín vopred

Dátum je neplatný!

Príliš skoro

Vzdialenosť:
Čas cesty:
Rýchlosť:

Všetky ponuky zahŕňajú vodné taxi

Nie je vybraný typ dopravy!

Nebola zadanáý počet pasažierov!

# Získajte 1 míľ za každých 20 RUB zaplatených za váš prevod

Nebola zadaná e-mailová adresa!

✓ Platné Neplatné číslo

Akceptujeme

Visa
Mastercard
American Express
Discover Cards
PayPal
MIR